ما پيشرو هستيم و بقيه به دنبال ما

رولپلاک

رولپلاک

رولپلاک پلاستیکی قطعه ای است که درون تراورس بتنی قرار گرفته و مانع تماس مستقیم پیچ پابند (در سیستم پابندهای پیچی) با تراورس بتنی شده و بین آنها عایق الکتریکی نیز ایجاد می نماید. از آنجاییکه بتن از مقاومت سایشی و ارتعاشی ضعیفی در مقایسه با فلزات برخوردار است، اگر پیچ پابند در تماس مستقیم با بتن (در تراورس بتنی) قرار گیرد، موجب سایش و ریزش دیواره های بتن در سطوح تماس به سبب انتقال ضربات و ارتعاشات ریل به تراورس می گردد. لذا از رولپلاک به عنوان لایه ای که از مقاومت سایشی، ارتعاشی و انعطاف پذیری مطلوبی برخوردار است، بین پیچ پابند و تراورس بتنی استفاده می شود تا از وقوع چنین امری جلوگیری شود.

جهت اطلاع از آخرین اخبار و جدیدترین خدمات و محصولات شرکت تولیدی صنعتی هجرت نقش جهان در خبرنامه ما عضو شوید.